УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Поштовани корисници, молимо вас да пре коришћења наших услуга, пажљиво прочитате следеће услове. Свака посета нашем сајту, као и куповина, значи да сте ове услове прочитали и да се слажете са њима у целости. Уколико су они вас неприхватљиви, молимо вас да не користите ову презентацију.


Добродошли на сајт Sijalice.net. Sijalice.net вам омогућава коришћење услуга и садржаја свог портала које је подложно ниже наведеним условима коришћења. Услови коришћења се примењују на све садржаје и услуге Sijalice.net Коришћењем било ког дела портала, сматра се да су корисници упознати са овим условима, као и да прихватају коришћење садржаја овог портала искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

 

Опште одредбе

Sijalice.net има ауторска права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела портала, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби.

 

Sijalice.net администрира ову локацију из својих канцеларија у Аранђеловцу, Србија. Ни на који начин не изјављује да су материјали или услуге на овој локацији прикладни или доступни за коришћење изван Србије, а приступање из подручја где је њихов садржај незаконит је забрањено. Није допуштено коришћење или извоз, односно увоз, ради извоза материјала или услуга на овој локацији нити било које копирање или прилагођавање у супротности са важећим законима или прописима укључујући, без ограничења, извозне законе и прописе Србије. Ако одлучите да приступите овој локацији изван Србије, то радите на сопствену иницијативу и сматрате се одговорним за поштовање важећих локалних закона.

Ови Услови се тумаче у складу са законима Републике Србије и неће се примењивати начела о решавању неусаглашености закона.

 

Sijalice.net може ревидирати ове услове било када, ажурирањем овог документа. Повремено посећујте ову страницу да бисте прегледали услове који тренутно важе, зато што су они за вас обавезујући. Одређене одредбе ових услова могу се заменити изричито наведеним правним обавештењима и условима доступним на одређеним страницама ове локације.

 

Материјал који прослеђује корисник (коментари и други садржаји)

лични подаци које проследите сајту Sijalice.net у сврху добијања производа или услуга биће третиране у складу са нашим документом о приватности на мрежи. Забрањено је слање или преношење на ову локацију или са ње било којих незаконитих, претећих, увредљивих, клеветничких, опсцених, порнографских или других материјала који су у супротности с било којим законом.

Sijalice.net на овој локацији не жели од вас да прима поверљиве или друге информације којима не може слободно да располаже. Сви материјали, информације или друга саопштења која преносите или шаљете на ову локацију неће се сматрати поверљивим и онима којима се не може слободно располагати. Sijalice.net нема никакве обавезе према овим саопштењима. Наши запослени могу да копирају, откривају, дистрибуирају, примењују или на други начин користе саопштења и све податке, слике, звукове, текст и све остале материјале у њима садржане за било које односно за све комерцијалне и некомерцијалне сврхе.

 

Наравно, у ову групу података не спадају ваши лични подаци. Њих, у складу са нашом политиком приватности, користимо само за интерну употребу, не обелодањујемо нити прослеђујемо трећим лицима, већ користимо искључиво за потребе обраде ваших поруџбеница.

 

Везе ка другим веб локацијама

Везе на овој локацији ка локацијама самосталних произвођача су обезбеђене искључиво да би вам олакшале рад. Ако будете користили ове везе, напустићете ову локацију. Sijalice.net није прегледао све ове локације самосталних произвођача и не контролише их и није одговоран за било коју од ових локација или њихов садржај. Самим тим, не подржавамо и не дајемо никакве изјаве о њима, као ни о било којим информацијама, софтверу или другим производима или материјалима који се тамо налазе, или било којим резултатима који се могу добити њиховим коришћењем. Ако одлучите да приступите некој од веб локација самосталних произвођача које су повезане са овом локацијом, то радите искључиво на сопствени ризик.

 

Кориснички форум

Sijalice.net може, али нема обавезу да надгледа или прегледа било који део локације на коме корисници преносе или шаљу саопштења или комуницирају искључиво међусобно, укључујући, али не ограничавајући се на кориснички форум, као и садржај било ког од оваквих саопштења. Међутим, Sijalice.net се не сматра одговорним за садржај било ког од наведених саопштења, без обзира произилази ли или не из закона о ауторским правима, клевети, приватности, опсцености или другог. Sijalice.net задржава право да уклони поруке које садрже материјал који сматрамо непристојним, клеветничким, опсценим или на било који други начин неприхватљивим.

 

Све информације везане уз трансакције купац - продавница Sijalice.net, сматрају се пословном тајном, и према њима се треба опходити складно законским прописима Републике Србије.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВРАЋАЈ  РОБЕ Sijalice.net КУПЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ

 

Куповина је ситуациона и индивидуална, па се могу догодити случајеви где ће купац тражити од нас да се купљена роба врати из више разлога. Закон крајњем потрошачу то омогућава у одређеном року. Након утврђивања да је роба враћена у истом стању како је и послата тј. продата (неоштећена и исправна и роба и амбалажа, врши се поврат новца купцу или замена уз доплату за неки други артикал.

 

Купац робу може да врати само у следећим случајевима УЗ ДОКАЗ О УПЛАТИ и написан РАЗЛОГ ВРАЋАЊА:

 

1. Крајњи купац законски може у случају поручивања путем ВЕБ-а вратити робу у року од 14 дана од преузимања артикла, слањем робе курирском службом. У том случају се обрачунавају и радни и нерадни дани. .

2. Уколико је грешком продавнице Sijalice.net фактурисана роба коју купац није поручио, рок за започињање процедуре повраћаја робе је 24 САТА од тренутка пријема робе.

 

У овом року то може урадити без икаквог објашњења и тражити да замени за други артикал, уз доплату, или да захтева поврат новца. Зато је најбоље за купца да робу проверава приликом куповине или по пријему од курира.

Купац нас о овом обавештава позивом на ТЕЛЕФОН 065/27-26-011 , слањем електронске поште на _______, или доласком у малопродају где је купио робу. У случају да купац рекламира артикал након истека овог времена, због недостатка или квара, купац се упућује на редовну процедуру РМА (да артикал сам однесе у овлашћени сервис наведен на гаранцији или да артикал донесе у најближу малопродајну радњу).

 

Када купац враћа артикал у шоп у коме је лично преузео и купио робу, он тада доноси купљени артикал и прилаже фискални рачун. Малопродаја утврђује испуњавајне услова за то (провера исправности артикла, амбалаже и рока од 7 дана) и врши налог за исправку уколико је у законском року (узевши у обзир и радне и нерадне дане). Уколико радник у малопродаји није квалификован да утврди исправност, примљени артикал се шаље у сервис.

 

Уколико купац враћа артикал који је добио путем курирске службе, законски рок је 14 дана од пријема робе од курира. У том року купац се упућује на слање купљеног артикла у наш сервис у Аранђеловцу (СЗР ДЕТРОН,Француска бр.20,34300 Аранђеловац).

 

Купац ће на ову адресу послати:

- Артикал који враћа и гарантни лист (уколико га је добио)

- Копију фискалног рачуна (да се оригинал не загуби)

- Написан на папиру разлог враћања (предомислио се, не одговара, неисправно примљено,...)

- Уколико је роба поручена преко ВЕБ-а послаће нам и једнострани раскид уговора који је добио уз рачун и робу.

 

По пријему овако послате робе служба РМА ће утврдити стање и исправност артикла и обавестити нас да можемо раздужити купца или послати неку замену.

 

Уколико вам је пошиљка стигла оштећена, неопходно је да у року од 24 сата контактирате курирску службу која је испоручила пакет, како би направили записник. Уколико је роба стигла неоштећена, али је неисправна, контактирајте наш сервис како би вам послали замену.

 

У сваком тренутку пре реализације поруџбенице, можете прекинути сарадњу са нама, а обавестићете нас тако што ћете нам доставити формулар за једнострани раскид уговора који је доступан за преузимање ОВДЕ.